Vehicles
Dokumentacja programistyczna OpenTTD
Linki zewnętrzne

OpenTTD GitHub
Wkład w OpenTTD - wytyczne
OpenTTD Doxygen

Informacje Ogólne

Styl kodowania
Kompilowanie OpenTTD
Debugowanie
Dodanie ustawienia
Dodanie funkcji squirrel
Zrozumienie obsługi SaveGame
Wyznaczenie wersji gry zapisanej
Wykonanie wydania OpenTTD

Języki i Ciągi znaków

Podręcznik stylu
Format plików lang
Użycie ciągów OpenTTD
Lista ciągów specjalnych

System Okna

Użycie systemu okna
Kody kolorów istniejących w OpenTTD
Dodawanie pola tekstowego
Zrozumienie widget focus system
Przewodnik stylu GUI

Tryb wieloosobowy

OpenTTD TCP protokół
OpenTTD UDP protokół
Debugowanie desynchronizacji
Rozwój Portu Administratora Serwera

Konsola (w grze)

Okno konsoli
Komendy konsoli
Zmienne konsoli
Używanie skryptu konsoli
Dodanie funkcji/komend do konsoli
Dodanie zmiennych do konsoli
Historia rozwoju Konsoli

Interfejsy API (ramy modowania)

Grafika i podobne (NewGRFy)
Środowisko AI (NoAI)
Framework GS (NoGO)

Inne odniesienia

Tablica map (siatka pozioma)
Pojazdy
Wyszukiwanie trasy
Przyspieszenie pociągu

Pojazd jest jednym z podstawowych elementów gry.

Rodzaje

Istnieje 6 uznanych typów pojazdów w VehicleType enum:

Pojazd

Struktura pojazdu ma wiele zmiennych i metod. Niektóre z nich są ważne:

Zmienne
VehicleTypeByte type Typ pojazdu
PlayerByte owner właściciel pojazdu
TileIndex tile
int32 x_pos
int32 y_pos
byte z_pos
Jego bieżąca lokalizacja
x_pos i y_pos to współrzędne świata na 1/16 kafla.
byte spritenum
uint16 cur_image
byte sprite_width
byte sprite_height
Info Sprit'a
TextEffectID fill_percent_te_id 'id' efektu tekstowego do obiektu wskaźnika ładowania
uint16 max_speed
byte subspeed
Prędkość pociągu
byte acceleration
uint16 max_speed
Przyspieszenie i maksymalna prędkość
byte vehstatus Status
CargoID cargo_type
uint16 cargo_cap
˛Typ i ilość ładunku
Order *orders Połączona lista 'poleceń'
Metody
BeginLoading()
LeaveStation()
Wchodzenie i wychodzenie ze stacji

Jest o wiele więcej metod i zmiennych niż to. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz vehicle_base.h i vehicle.cpp. Wszystkie pojazdy są 'podklasowane', więc istnieją inne, bardziej szczegółowe metody i zmienne dla pociągów itp.