UDP
Dokumentacja programistyczna OpenTTD
Linki zewnętrzne

OpenTTD GitHub
Wkład w OpenTTD - wytyczne
OpenTTD Doxygen

Informacje Ogólne

Styl kodowania
Kompilowanie OpenTTD
Debugowanie
Dodanie ustawienia
Dodanie funkcji squirrel
Zrozumienie obsługi SaveGame
Wyznaczenie wersji gry zapisanej
Wykonanie wydania OpenTTD

Języki i Ciągi znaków

Podręcznik stylu
Format plików lang
Użycie ciągów OpenTTD
Lista ciągów specjalnych

System Okna

Użycie systemu okna
Kody kolorów istniejących w OpenTTD
Dodawanie pola tekstowego
Zrozumienie widget focus system
Przewodnik stylu GUI

Tryb wieloosobowy

OpenTTD TCP protokół
OpenTTD UDP protokół
Debugowanie desynchronizacji
Rozwój Portu Administratora Serwera

Konsola (w grze)

Okno konsoli
Komendy konsoli
Zmienne konsoli
Używanie skryptu konsoli
Dodanie funkcji/komend do konsoli
Dodanie zmiennych do konsoli
Historia rozwoju Konsoli

Interfejsy API (ramy modowania)

Grafika i podobne (NewGRFy)
Środowisko AI (NoAI)
Framework GS (NoGO)

Inne odniesienia

Tablica map (siatka pozioma)
Pojazdy
Wyszukiwanie trasy
Przyspieszenie pociągu

Contents

Open TTD Protokół Sieciowy - UDP

Lista pakietów

Lista pakietów jest uporządkowana w taki sam sposób jak PacletUDPType enum z network/core/udp.h

Nazwa pakietu Wysłane przez Powód
PACKET_UDP_CLIENT_FIND_SERVER Client Pyta serwer gry o informacje o grze
PACKET_UDP_SERVER_RESPONSE Server Odpowiedź serwera gry z informacjami o grze
PACKET_UDP_CLIENT_DETAIL_INFO Client Pyta serwer gry o szczegóły gry, na przykład firmy
PACKET_UDP_SERVER_DETAIL_INFO Server Odpowiedź serwera gry na temat szczegółów gry, takich jak firmy
PACKET_UDP_SERVER_REGISTER Server Pakiet, aby zarejestrować się na serwerze głównym
PACKET_UDP_MASTER_ACK_REGISTER Master Server Pakiet wskazujący rejestrację powiódł się
PACKET_UDP_CLIENT_GET_LIST Client Żądanie listy serwerów z serwera głównego
PACKET_UDP_MASTER_RESPONSE_LIST Master Server Odpowiedź z serwera głównego za pomocą adresu IP serwera + portu
PACKET_UDP_SERVER_UNREGISTER Server Prośba o usunięcie z listy serwerów
PACKET_UDP_CLIENT_GET_NEWGRFS Client Żądanie nazwy listy GRF (GRF_ID i MD5)
PACKET_UDP_SERVER_NEWGRFS Server Wysyła listę żądanych NewGRF.
PACKET_UDP_END None ZAWSZE musi znajdować się na końcu tej listy !! (period)

Format pakietu

Enumerate Listy Server`a

Enumerate Informacja Firmy