TCP
Dokumentacja programistyczna OpenTTD
Linki zewnętrzne

OpenTTD GitHub
Wkład w OpenTTD - wytyczne
OpenTTD Doxygen

Informacje Ogólne

Styl kodowania
Kompilowanie OpenTTD
Debugowanie
Dodanie ustawienia
Dodanie funkcji squirrel
Zrozumienie obsługi SaveGame
Wyznaczenie wersji gry zapisanej
Wykonanie wydania OpenTTD

Języki i Ciągi znaków

Podręcznik stylu
Format plików lang
Użycie ciągów OpenTTD
Lista ciągów specjalnych

System Okna

Użycie systemu okna
Kody kolorów istniejących w OpenTTD
Dodawanie pola tekstowego
Zrozumienie widget focus system
Przewodnik stylu GUI

Tryb wieloosobowy

OpenTTD TCP protokół
OpenTTD UDP protokół
Debugowanie desynchronizacji
Rozwój Portu Administratora Serwera

Konsola (w grze)

Okno konsoli
Komendy konsoli
Zmienne konsoli
Używanie skryptu konsoli
Dodanie funkcji/komend do konsoli
Dodanie zmiennych do konsoli
Historia rozwoju Konsoli

Interfejsy API (ramy modowania)

Grafika i podobne (NewGRFy)
Środowisko AI (NoAI)
Framework GS (NoGO)

Inne odniesienia

Tablica map (siatka pozioma)
Pojazdy
Wyszukiwanie trasy
Przyspieszenie pociągu

Contents

Open TTD Protokół Sieciowy - TCP

Lista pakietów

Lista pakietów jest uporządkowana w taki sam sposób, jak w definicji wyliczenia znajdującej się w network/core/tcp_game.h

Nazwa Pakietu Wysłane przez Funkcja
PACKET_SERVER_FULL Server W grze sieciowej nie ma już klienta
PACKET_SERVER_BANNED Server Adres IP klienta pojawia się na liście blokad openttd.cfg
PACKET_CLIENT_JOIN Client Klient prosi o dołączenie do gry
PACKET_SERVER_ERROR Server Poinformuj, że klient popełnił błąd
PACKET_CLIENT_COMPANY_INFO Client Klient prosi firmy o informacje
PACKET_SERVER_COMPANY_INFO Server Serwer Wysyła informacje o firmach
PACKET_SERVER_CLIENT_INFO Server Serwer Wysyła informacje o kliencie
PACKET_SERVER_NEED_PASSWORD Server Serwer żąda hasła od klienta
PACKET_CLIENT_PASSWORD Client Klient wysyła hasło
PACKET_SERVER_WELCOME Server Klient jest dołączony i gotowy na przyjęcie swojej mapy
PACKET_CLIENT_GETMAP Client Klient prosi o pobranie mapy
PACKET_SERVER_WAIT Server Serwer ma coś jeszcze do zrobienia, proszę czekać
PACKET_SERVER_MAP Server Serwer wysyła informacje o mapie
PACKET_CLIENT_MAP_OK Client Klient otrzymał mapę
PACKET_SERVER_JOIN Server

PACKET_SERVER_FRAME Server Wysyła bieżący licznik ramek do klienta
PACKET_SERVER_SYNC Server Wysyła sprawdzanie synchronizacji do klienta
PACKET_CLIENT_ACK Client

PACKET_CLIENT_COMMAND Client Klient wysyła DoCommand na serwer
PACKET_SERVER_COMMAND Server Serwer wysyła DoCommand do klienta
PACKET_CLIENT_CHAT Client Klient wysyła informacje na czacie
PACKET_SERVER_CHAT Server Serwer Wysyła pakiet czatu do klienta
PACKET_CLIENT_SET_PASSWORD Client Klient prosi o zmianę hasła
PACKET_CLIENT_SET_NAME Client Klient prosi o zmianę nazwy
PACKET_CLIENT_QUIT Client Klient wychodzi z gry
PACKET_CLIENT_ERROR Client

PACKET_SERVER_QUIT Server Serwer Informuje połączonych klientów, że klient opuścił grę
PACKET_SERVER_ERROR_QUIT Server Server informs that a client made an error and is leaving the game
PACKET_SERVER_SHUTDOWN Server

PACKET_SERVER_NEWGAME Server

PACKET_SERVER_RCON Server Serwer wysyła wyniki komendy zdalnej konsoli
PACKET_CLIENT_RCON Client Klient wysyła polecenie do konsoli
PACKET_SERVER_CHECK_NEWGRFS Server Wysyła informacje o używanych GRF do klienta
PACKET_CLIENT_NEWGRFS_CHECKED Client

PACKET_SERVER_MOVE Server

PACKET_CLIENT_MOVE Client

PACKET_SERVER_COMPANY_UPDATE Server Ten pakiet informuje klienta o hasłach firm
PACKET_SERVER_CONFIG_UPDATE Server

PACKET_END None Ten pakiet jest ostatnim w enum

Format pakietu

Pakiety wysłane przez serwer

Pakiety klienckie

Enumerate informacje firmy

Ten krok jest używany przez GUI w celu wyliczenia informacji o firmie przed połączeniem z serwerem

Client Server
PACKET_CLIENT_COMPANY_INFO  
  PACKET_SERVER_COMPANY_INFO

Łączenie z serwerem

Jest to prosty przykład tego, co jest wysyłane między klientem a serwerem podczas dołączania do gry.

Client Server
PACKET_CLIENT_JOIN  
  PACKET_SERVER_CHECK_NEWGRFS
PACKET_CLIENT_NEWGRFS_CHECKED  
  PACKET_SERVER_WELCOME
PACKET_CLIENT_GETMAP  
  PACKET_SERVER_MAP (multiple)
PACKET_CLIENT_MAP_OK  
  PACKET_SERVER_FRAME
PACKET_CLIENT_ACK  
  PACKET_SERVER_SYNC
  PACKET_SERVER_CLIENT_INFO
  PACKET_SERVER_JOIN
  PACKET_SERVER_CONFIG_UPDATE
  PACKET_SERVER_COMPANY_UPDATE

Utrzymanie połączenia z serwerem