Càrrega
/File/en/Translation.png
Aquest article s'està traduïnt de l'original en anglés: en/Manual/Cargo.
Porcentaje: 25% aprox.
  
Pots col·laborar ajudant en la millora de la redacció.
  • Utilitza el Manual d'Estil pera una correcta edició.
  • Recorda llevar aquesta plantilla una vegada l'article estiga correctament traduït.
Manual d'OpenTTD
Instal·lació · Tutorial
Preguntes més freqüents
Interfície del joc · Llija'm.txt
Construcció de:

Ferrocarrils:

Senyals · Estacions · Encreuaments · Capacitat de càrrega · Disseny de trens i consells
Carreteres · Tramvies · Rutes marítimes · Aeroports · Paisatge
Vehicles
Trens · Vehicles de carretera · Vaixells · Aviones · Ordres
Configuració
Opcions del joc · Dificultat · Paràmetres avançats · Configuració IA · Gràfics personalitzats · Trucs
Més temes
Poblacions · Economia · Indústries · Desastres · Consells · Característiques ocultes · Mètodes abreviats · Consola · Mecànica del joc · Multijugadors · Editor d'escenaris · Contingut en línia
Solució de problemes · Enllaços
For a listing of cargo types, see the Cargo category

In Manual (en), Cargo is what you, as a Transport company (en), transport. They are produced by some Industries (en) and Towns (en), and they are accepted by others.

Industries (en) and town-buildings that are within a Stations (en)'s Catchment area (en) accept cargo and passengers through this station, and will place their cargo at the station to be delivered elsewhere. (In some industries, only certain squares can accept cargo. See Catchment area (en) for more information.)

If a cargo is placed at a station and it ammount are affected by the station's rating Station rating about that type of cargo.

Passengers (en) and Mail (en) are also types of cargo, mainly produced and accepted by Towns (en)s. Different building squares in towns accept differing amounts of passengers and other cargo. The acceptances can be found out by using the land area information tool (question mark). If a square can't accept a cargo by itself, the amount is noted by 1/8's. There has to be at least 8/8 of a cargo type in a station's catchment area for the station to accept that cargo.

Some industry tiles also accept 1/8 of passengers. Industries however, except for Oil Rig (en)s, don't produce any passengers. Most notably, Steel Mill (en)s have many 1/8 squares and can accept passengers on their own. Furthermore, the Company Headquarters accepts and generates some passengers and mail to help players in the very beginning of the game.

See Cargo income (en) for more information on how income is calculated.

Below are charts and tables showing each Cargo in each climate, and what produces and accepts them.

Diagrames de flux

/File/ca/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Temperate.png
/File/ca/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Sub-arctic.png
/File/ca/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Sub-tropical.png
/File/ca/Manual/OpenTTD industry-commodity flow chart - Toyland.png

Good Production and Acceptance Tables

Climates (en)
Cargo Produced By Accepted By
Coal (en) Coal Mine (en)s Power Station (en)s
Goods (en) Factories, Oil Refineries, Sawmill (en)s Towns (en)s
Grain (en) Farm (en)s Factories
Iron Ore (en) Iron Ore Mine (en)s Steel Mill (en)s
Mail (en) Towns (en)s Towns (en)s, Oil Rig (en)s
Livestock (en) Farm (en)s Factories
Oil (en) Oil Wells (en), Oil Rig (en)s Oil Refineries
Passengers (en) Towns (en)s, Oil Rig (en)s Towns (en)s, Oil Rig (en)s
Steel (en) Steel Mill (en)s Factories
Valuables (en) Bank (en)s Bank (en)s
Wood (en) Forest (en)s Sawmill (en)s
Climates (en)
Cargo Produced By Accepted By
Coal (en) Coal Mine (en)s Power Station (en)s
Food (en) Food Processing Plant (en)s Towns (en)s
Goods (en) Printing Works (en), Oil Refineries Towns (en)s
Gold (en) Gold Mine (en)s Bank (en)s
Livestock (en) Farm (en)s Food Processing Plant (en)s
Mail (en) Towns (en)s Towns (en)s
Oil (en) Oil Wells (en) Oil Refineries
Paper (en) Paper Mill (en)s Printing Works (en)
Passengers (en) Towns (en)s Towns (en)s
Wheat (en) Farm (en)s Food Processing Plant (en)s
Wood (en) Forest (en)s Paper Mill (en)s
Climates (en)
Cargo Produced By Accepted By
Copper Ore (en) Copper Ore Mine (en)s Factories
Diamonds (en) Diamond Mine (en)s Bank (en)s
Food (en) Food Processing Plant (en)s Towns (en)s
Fruit (en) Fruit Plantation (en)s Food Processing Plant (en)s
Goods (en) Factories, Oil Refineries Towns (en)s
Mail (en) Towns (en)s Towns (en)s
Maize (en) Farm (en)s Food Processing Plant (en)s
Oil (en) Oil Wells (en) Oil Refineries
Passengers (en) Towns (en)s Towns (en)s
Rubber (en) Rubber Plantation (en)s Factories
Water (en) Water Supplies Water Tower (en)s
Wood (en) Lumber Mill (en)s Factories
Climates (en)
Cargo Produced By Accepted By
Batteries (en) Battery Farm (en)s Toy Factories
Bubbles (en) Bubble Generator (en)s Fizzy Drink Factories
Candyfloss (Cotton Candy) Candyfloss Forests (Cotton Candy Forests) Sweet Factories (Candy Factories)
Cola (en) Cola Wells (en) Fizzy Drink Factories
Fizzy Drinks (en) Fizzy Drink Factories Towns (en)s
Mail (en) Towns (en)s Towns (en)s
Passengers (en) Towns (en)s Towns (en)s
Plastic (en) Plastic Fountains (en) Toy Factories
Sugar (en) Sugar Mine (en)s Sweet Factories (Candy Factories)
Sweets (Candy) Sweet Factories (Candy Factories) Towns (en)s
Toffee (en) Toffee Quarries Sweet Factories (Candy Factories)
Toys (en) Toy Factories Toy Shop (en)s