Stavba vodních cest
Manuál OpenTTD
Instalace · Návody
FAQ · Game interface (en)
Readme.txt
Construction

Železnice :

Signály · Nádraží · Křižovatky · Kapacity · Rail Designs & Tips
Silnice · Tramvaje · Vodní cesty · Letiště · Úpravy krajiny
Vozidla
Vlaky · Silniční vozidla · Lodě · Letadla · Příkazy
Nastavení
Možnosti hry · Obtížnost · Pokročilé nastavení · Umělá inteligence · Nová grafika · Cheaty
Ostatní
Města · Ekonomika · Průmysl · Katastrofy · Tipy · Hidden features (en) · Klávesové zkratky · Konzole · Herní mechanismy · Multiplayer · Editor scénáře · Online obsah
Troubleshooting · Odkazy

V případě, že budete potřebovat přepravit velké množství nákladu nebo dopravovat náklad z průmyslu uprostřed moře (např. z ropné plošiny), využijete lodní dopravy, přestože je docela pomalá.

Contents

Panel nástrojů Výstavba vodních cest

Výstavbu započnete stisknutím tlačítka pro budování vodních cest /File/en/Manual/Dock build button.png v menu. Po jeho stisknutí se objeví panel Výstavba vodních cest.

Panel nástrojů Výstavba vodních cest

Co všechna ta tlačítka dělají? Mluví sama za sebe. Zleva doprava:

Výstavba přístavů

Přístav lze postavit pouze na svahu nad vodou. Může se tak stát na pobřeží moře nebo průplavu či řeky.

/File/en/Manual/Building Docks 1.png

/File/en/Manual/Building Docks 2.png

Výstavba akvaduktů

Aqueduct

Akvadukty jsou mosty, ale pro lodě. Na rozdíl od silničního či železničního mostu, konec akvaduktu nemůže být umístěn na rovné zemi, ale pouze na svahu. Svah musí být navíc správně nakloněn (stejně jako akvadukt) a stejně jako průplav nemůže být postaven na základech (možnost "povolit výstavbu na svazích").

Nákup lodí

Pro nákup lodě, vybudujte lodní depo a poté na něj klikněte. Otevře se nové okno. Zvolte "Nové lodě". Otevře se další okno s různými loděmi ke koupi. Vyberte si tu, kterou potřebujete, a stiskněte "Koupit loď" v dolní části okna. Loď se objeví v jednom okénku v okně depa a zobrazí se další okno. Dejte ji příkazy a pokud je to nutné přestavte a poté klikněte na červený nápis "Zastaveno" pro vyplutí!

Provozování lodí

Pro správný provoz lodí, přístav musí být poblíž např. rafinerie, takže bude ropa vyložena přímo u ní. Pokud tomu brání krajina, můžete postavit překládací stanici, kde bude náklad přeložen a přepravován dále, např. vlaky. V tomto případě musíte vybudovat nádraží vedle přístavu (a/nebo použít CTRL ke spojení stanic) tak, že sdílí jméno stanice, a použít příkaz 'přeložit' na lodě, které dopravují ropu do překládací stanice. Vlaky naberou ropu a pojedou s ní k rafinerii.

Vezměte na vědomí, že byste měli použít příkaz 'přeložit' pouze v překládacích stanicích, ne v poslední stanice u rafinerie jinak zůstane náklad ve stanice a nebude přijat daným průmyslem.