Żegluga
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Kiedy zamierzasz transportować duże ilości na duże odległości, bądź przemysł jest zlokalizowany na wybrzeżu (np. rafineria), możesz wykorzystać możliwości transportu wodnego. Nawet jeśli jest on wolny, to warto.

Contents

Narzędzia dla transportu wodnego

Zaczynamy od zapoznania się z oknem transportu wodnego, wybieramy ikonę doku /File/en/Manual/Dock build button.png z górnego menu menu bar

The Docks Construction Toolbar

Funkcje narzędzi z okna transportu wodnego (patrząc od lewej):

Budowa portu

Porty można budować tylko na wybrzeżu (mogą być na poziomie morza, lub w części na lądzie).

/File/en/Manual/Building Docks 1.png

/File/en/Manual/Building Docks 2.png

Budowa akweduktu

Aqueduct

Akwedukty mogą posłużyć za wodne mosty dla statków korzystających z kanałów. Oczywistym jest, że akwedukt nie może się kończyć na lądzie jak most drogowy czy kolejowy. Po obu stronach akweduktu musi być kanał.

Zakup statków

Aby zakupić nowy Statek (en) należy najpierw postawić stocznię. Klikając na nią, otwiera się okno, w którym wybieramy przycisk "zbuduj nowy statek". Pojawi się okno, w którym dokonujemy wyboru jednostki i przyciskamy przycisk "kup pojazd". Po zakupie statku powinno wyskoczyć okno zarządzanie nowo zakupioną jednostką, w której możemy ustawić kurs jednostki. Po ustaleniu kursu włączamy przycisk stop i jednostka rozpoczyna żeglugę.

Zarządzanie statkiem

Aby twoje statki dobrze prosperowały, twój dok musi być blisko, np. rafinerii, aby ropa mogła być wyładowywana bezpośrednio. Jeśli ukształtowanie terenu nie pozwala tego zrobić, można zbudować stację przeładunkową, na której ropa będzie ładowana ze statków i dalej transportowana np. pociągami. W takim przypadku należy zbudować stację kolejową obok doku (lub użyć klawisza CTRL, aby dołączyć do stacji), tak aby miały wspólny znak stacji i użyć polecenia 'transfer' dla statków, które dostarczą olej do stacji przeładunkowej. Pociągi mogą następnie pobrać ropę i zabrać ją do rafinerii.

Note that you should use 'transfer' orders only at intermediate stations, never at the final destination, or the cargo will only sit around at the station and you won't be paid for it.