Pociągi
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki
Zobacz Kupowanie pociągów aby nauczyć się jak kupować, modyfikować i sprzedawać pociągi.
W celu zapoznania się z listą lokomotyw i wagonów zobacz Kategorie pociągów

Contents

Wprowadzenie

Pociągi są prawdopodobnie najbardziej interesującymi — a na pewno najbardziej popularnymi — środkami transportu w OpenTTD. Są szybkie, pojemne, i charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami utrzymania.

Istnieje pięć rodzajów pociągów jeżdżących po czterech typach torów:

Swą dużą popularność pociągi zawdzięczają m.in. możliwości budowania rozległych sieci połączeń kolejowych, obsługujących różne cele. Tworzenie takich sieci wymaga pewnej praktyki i umiejętności, ale ostatecznie daje bardzo dużo satysfakcji, kiedy zbuduje się już taką sieć.

Wysiłek budowy sieci kolejowych jest wspomagany przez sporą liczbę narzędzi — takich jak sygnały, cztery kierunki torów, punkty orientacyjne, oraz elastyczne kształtowanie stacji (dwa ostatnie narzędzia są dodawane przez OpenTTD) — które mogą być wykorzystane w celu skonstruowania blisko nieskończonej ilości węzłów i układów stacji. Bardziej wydajne konstrukcje zajmują jednak więcej miejsca, dlatego projektując nowe układy torów trzeba myśleć strategicznie, aby zapewnić odpowiednią wymianę handlową pomiędzy ośrodkami produkcyjnymi.

Większość lokomotyw i wagonów dostępnych w OpenTTD jest wzorowana na prawdziwym taborze kolejowym, podobnie jak miało to miejsce w grze Transport Tycoon oraz jej wersji Deluxe. Lokomotywy w klimacie umiarkowanym są w większości replikami maszyn spotykanych w Wielkiej Brytanii, tabor w klimacie sub-arktycznym jest wzorowany na kolejach kanadyjskich, zaś tabor w klimacie sub-tropikalnym pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Niestety, w związku z ograniczeniami licencyjnymi, nazwy lokomotyw w grze musiały zostać zmienione z oryginalnych, występujących w Transport Tycoon i TTDeluxe, na ich fikcyjne odpowiedniki, widoczne w OpenTTD. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przywrócić pojazdom w grze ich rzeczywiste nazwy (np. za pomocą dodatku NewGRF: «Original vehicle name»).

Lista lokomotyw i wagonów

Temperate Sub-Arctic Tropical Toyland
Parowozy

Spalinowe

Elektryczne

None

None

None
Jednoszynowe

MagLev

Wagony

Wypadki kolejowe

W trakcie gry mogą występować wypadki kolejowe (np. kolizje pociągów), podczas których zniszczeniu ulegają oba pociągi, a tor w miejscu zdarzenia staje się nieprzejezdny na dłuższy czas. Jednocześnie na najbliższej stacji spada znacząco ocena firmy gracza. Rozwiązaniem problemu wypadków kolejowych jest prawidłowe rozmieszczenie sygnalizatorów.

W trakcie gry może także dochodzić do zniszczenia samochodów przez pociągi, jeśli akurat oba pojazdy znalazły się w tym samym czasie na przejeździe kolejowym. Pociąg po takim wypadku odjeżdża nieuszkodzony, jednak ocena firmy ulega również znacznemu pogorszeniu, ze względu na fakt zniszczenia samochodu. Co prawda przejazdy kolejowe są wyposażone w czerwone światła ostrzegawcze, które zatrzymują samochody przed przejazdem, jednak światła te nie są w stanie uchronić samochodu, który już znajduje się na przejeździe. W przypadku nieskomplikowanych linii kolejowych, bez sygnalizacji, przejazdowe światła ostrzegawcze zapalają się dopiero tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Dla powolnych lub zepsutych na przejeździe samochodów może to być jednak już zbyt późno! Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych umożliwiają sygnalizatory ścieżki - aktywują one światła ostrzegawcze na przejazdach już w momencie zarezerwowania przez pociąg danego odcinka toru. Umiejętne rozstawienie tych semaforów pozwala więc zapewnić samochodom wystarczający czas na bezpieczne opuszczenie przejazdu kolejowego.