Orders
OpenTTD Handleiding
Installatie · Tutorial
Veelgestelde vragen · Spelinterface
README.md (en)
Constructies

Spoorwegen:

Signalering · Stations · Kruispunten · Netwerkcapaciteit · Spoorwegdesign & Tips
Wegen · Trams · Waterwegen · Vliegvelden · Terreinvorming
Voertuigen
Treinen · Wegvoertuigen · Schepen · Vliegtuigen · Orders
Instellingen
Spelopties · Moeilijkheidsgraad · Geavanceerde instellingen · Ai-instellingen · Aangepaste graphics · Cheats
Meer onderwerpen
Gemeentes · Economie · Industrie · Rampen · Tips · Verborgen functies · Sneltoetsen · Console · Spelmechanisme · Multiplayer · Scenario editor · Online content
Oplossingen voor problemen · Links
Deze tutorial geeft uitleg over de orders voor de versie OpenTTD 0.7.0 (en) en later. Als je een oudere versie gebruikt van OpenTTD kijk dan in het artikel: Orders (oud)(EN)

Orders zijn fundamenteel om OpenTTD succesvol te kunnen spelen. Conditionele orders zijn uitgebreide orders die je de mogelijkheid geven extra controle over het spel te hebben. Als je geen orders toedeelt zullen je voertuigen doelloos rondrijden en je hebt dan erg veel geluk als zij geld voor je verdienen. Om succesvol vracht te laden en te lossen (wat in feite het doel is van het spel), zul je orders aan je voertuigen moeten toedelen. Dit zijn instructies zoals "ga hier naar toe, laad die vracht, en breng die daar naar toe".

Contents

Orders geven

Je kunt elk voertuig dat je bezit orders toedelen. Je chauffeurs zullen trachten deze orders op te volgen (hoewel ze verdwaald kunnen raken als je netwerk slecht ontworpen is, maar dat is een apart onderwerp). Om orders toe te delen:

Huidige bestemming

Je kunt altijd zien wat de bestemming is van het voertuig in de statusbalk en ook in het Orderscherm. Aan de linkerkant van een individuele order staat een zwart driehoekje dat naar een order wijst. Dat is de huidige bestemming.

Orderscherm

De volgende knoppen verschijnen:

Ga naar

Dit is de manier om een voertuig naar een bepaalde locatie te sturen. Het voegt een nieuwe order toe voor de regel die is geselecteerd (die wordt wit aangegeven), of als er geen order is geselecteerd aan het eind van de lijst. Mogelijke bestemmingen om naar toe te gaan zijn:

De Ga naar knop heeft de volgende opties:

Ga naar opties.

Zie Quick Goto (en) voor sneltoetsen om orders te maken.

Verwijder

Dit zal de geselecteerde order verwijderen uit de lijst; resultaat is dat de dienst aan dit station is geannuleerd met dit voertuig.

Als de "-- Einde van orders --" regel was geselecteerd, zal de gehele lijst worden verwijderd als op de knop wordt gedrukt. Merk op dat als de regel "-- Einde van gedeelde orders --" heet, deze een ander effect heeft bij verwijderen van gedeelde orders. Zie gedeelde orders voor de details.

Sla-over

Dit veroorzaakt dat een trein de huidige bestemming zal overslaan en verder gaat naar de volgende order in de lijst. Op Sla-over drukken terwijl het voertuig op weg is naar zijn laatste order, zorgt ervoor dat deze weer zal starten bij de eerste order.

Instructies in stations

Behalve de knoppen sla-over, verwijder en ga naar, zijn er nog andere knoppen die exact aangeven wat een voertuig moet doen bij dit station, zoals het laten wachten totdat de vracht volledig is geladen, of forceren dat de vracht wordt gelost. Voertuigen hebben vanaf versie 1.1.1 Alle vracht volladen, Alles lossen en een extra Non-stop knop (in oudere versies was deze laatste non-stop knop de transfer knop voor wegvoertuigen). Om instructies toe te voegen aan een order, klik je op die order (waardoor de andere knoppen beschikbaar komen), en dan op de instructie (Volledig laden, Lossen, etc.).

Wanneer je een order ga naar station ... selecteert, zijn de volgende instructies beschikbaar:

Wanneer je een order ga naar garage ... selecteert, veranderen de beschikbare knoppen:

Opties voor het laden

Nu is het mogelijk het laden en lossen apart te managen. Je kunt:

De laadopties.

Laden indien beschikbaar

Het voertuig zal het station aandoen, de vracht laden die op dat moment beschikbaar is en het station verlaten op weg naar de volgende bestemming. Het is de standaard optie. Niet aanbevolen in het gebruik (behalve voor voertuigen die passagiers en post vervoeren).

Volledig laden

Dit zorgt er voor dat het voertuig wacht totdat het complete geladen is met vracht voordat deze het station verlaat. Er zijn twee opties:

 • "Volledig laden", het voertuig zal het station niet eerder verlaten dan dat alle soorten vracht volledig is geladen. (Volledig laden) wordt toegevoegd aan de order.
 • "Eén soort vracht volledig laden", het voertuig zal het station verlaten als ten minste een van de vrachtsoorten volledig is geladen. (Eén soort vracht volledig laden) wordt toegevoegd aan de order.

Niet laden

Het voertuig zal het station aandoen zonder een lading mee te nemen. (Niet laden) wordt toegevoegd aan de order.

Opties voor het lossen

Om te lossen kun je:

De los opties

Lossen indien geaccepteerd

Het voertuig zal het station aandoen, zijn lading lossen die hier wordt geaccepteerd en het station weer verlaten op weg naar de volgende bestemming. Het is de standaard optie. Niet aanbevolen in het gebruik (behalve voor passagiers en post).

Alles lossen

Deze instructie laat het voertuig al zijn lading lossen op dit station. Elke lading die op dit station wordt geaccepteerd zal worden afgehandeld zoals gebruikelijk, m.a.w. je zult hiervoor worden betaald. Elke lading die niet wordt geaccepteerd op dit station zal toch worden gelost en blijft wachten op een voertuig dat dit weer komt oppikken. De lading die wacht op een station wordt aangegeven met "Op route van (bron)" in het wachtscherm. Dit voertuig zal geen betaling ontvangen voor de vracht die niet wordt geaccepteerd.

Deze optie voorkomt niet dat het voertuig nieuwe lading oppikt die staat te wachten op dit station, zonder dat het laadgedrag is bepaald. M.a.w. je moet aangeven dat deze lading niet weer opgepikt wordt door hetzelfde voertuig als je wilt dat dit door een ander voertuig moet gebeuren (bijvoorbeeld een trein die de aangevoerde kolen verder transporteert naar een energiecentrale).

Transfer

Deze optie zal er voor zorgen dat een trein zijn lading lost op een station, ongeacht of die wordt geaccepteerd, net als bij Alles lossen. Echter in dit geval ontvang je een deel van de betaling zodra de vracht verder wordt getransporteerd naar evenredigheid van de afgelegde afstand van deze vracht. Dit is vooral handig bij het gebruik van verzamelstations met zogenaamde verladersdiensten waar de verschillende voertuigen vracht lossen die verder wordt getransporteerd naar de eindbestemming en waarbij deze eerste voertuigen geen negatief resultaat zullen vertonen omdat zij het laatste deel van de route niet afleggen.

Deze optie voorkomt niet dat het voertuig nieuwe lading oppikt die staat te wachten op dit station, zonder dat het laadgedrag is bepaald.

Standaard zal het voertuig ook vracht verzamelen die staat te wachten zoals gebruikelijk (de order toont "Transfer en laad vracht"). Verwarrend kan zijn dat de inhoudt dat het de vracht die zojuist is gelost ook weer kan oppikken! Dit wil je niet en je kunt dan ook kiezen voor "Niet laden" bij de laadopties (de order wordt dan "Transfer en vertrek leeg").

Niet lossen

Het voertuig zal het station aandoen zonder iets te lossen. "(Niet lossen en …)" wordt toegevoegd aan de order.

Deze optie voorkomt niet dat het voertuig een nieuwe lading oppikt op dit station, zonder dat het laadgedrag is bepaald.

Stop opties

Je kunt kiezen voor:

De route-opties.

Non-Stop

Het is mogelijk om direct naar een station te gaan. Non-stop (en) voorkomt dat het voertuig stopt op één van de stations waarlangs deze route voert op weg naar zijn bestemming.

Ga via

Het is mogelijk om via een station te rijden (voor elk station is mogelijk hier naar toe te gaan als non-stop). Dit is handig als je wilt dat het station wordt gebruikt als controlepost.

Onderhoud

Deze optie is beschikbaar als je een Ga naar … Garage order hebt geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat het voertuig voor onderhoud naar deze garage rijdt. Het kan handig zijn om onderhoud op te nemen in het schema voordat het voertuig nieuwe lading gaat ophalen.

De opties van de onderhoudknop

Ombouwen

Je kunt een instructie opnemen om een voertuig om te bouwen in de orderlijst. Wanneer je deze optie selecteert wordt een scherm getoond waarin je moet kiezen tussen de typen vracht waarvoor dit voertuig moet worden omgebouwd. Deze order is beperkt in het gebruik omdat je normaliter een voertuig slechts één keer ombouwt voor een bepaalde vrachtsoort.

Kies de vracht die je wilt laten vervoeren.

Dienstregeling

Hoofdartikel: Dienstregeling

Dienstregelingen laten je specificeren hoeveel tijd een voertuig mag gebruiken om elk deel van een route af te leggen, en hoeveel tijd dit voertuig mag stilstaan in elk station. Zie het dienstregeling artikel voor de details hoe je deze dienstregelingen kunt inrichten.

De dienstregeling interface

Orders kopiëren

Als je een dienst wilt opzetten die door meerdere bussen wordt onderhouden, moet je elk voertuig apart dezelfde orders geven. Stel je een busdienst voor waar 5 bussen langs 5 stations in een stad gaan om een frequente passagiersdienst te onderhouden. Het is dan vervelend om voor elk van die 5 bussen steeds dezelfde stappen te moeten uitvoeren; hiervoor kun je de orders van de ene bus kopiëren naar de andere bussen.

Instructies

 1. Geef de orders in voor de eerste bus zoals je dat normaal zou doen.
 2. Klik nu op het volgende voertuig, ga naar het orderscherm en druk op Ga naar
 3. In plaats van een bestemming aan te klikken zoals bij de eerste bus, klik je op de eerste bus die zijn orders al heeft gekregen (deze staat nog in de garage of depot, of is al onderweg naar zijn bestemmingen).
 4. Je ziet nu dat het tweede voertuig dezelfde orders heeft gekregen als de eerste.

Om vergissingen te voorkomen, kun je alleen orders naar een voertuig kopiëren als het voertuig nog geen orders heeft. Dit om te voorkomen dat je in een druk bezocht station per ongeluk op een voertuig klikt met bestaande orders en daarmee deze orders zou overschrijven.

Kopiëren van orders is echter nog niet de beste oplossing want je zou later misschien je orders willen aanpassen en dan moet je dat voor elk voertuig apart gaan doen. Zie de gedeelde orders voor een betere manier om orders in te voeren.

Gedeelde orders

Gedeelde orders geven je de mogelijkheid om een set van orders met meerdere voertuigen te delen, zodat een aanpassing van de orders voor het ene voertuig, direct door de andere voertuigen, die deze orders delen, wordt overgenomen. Het maakt daarbij niet uit bij welk voertuig de orders worden aangepast – alle voertuigen delen die deze orders delen worden direct gewijzigd.

Instructies

 1. Open de orderlijst voor het voertuig waar je de orders van een ander voertuig van wilt delen, en klik op Ga naar.
 2. Hou de Ctrl -toets vast en klik op het andere voertuig dat de orders heeft die je wilt delen.
 3. Of kies de optie Orders delen in het Ga naar-menu en klik op het andere voertuig.
 4. Nu zullen de twee voertuigen hetzelfde schema delen; zij zijn aan elkaar gekoppeld. Je zult zien dat de orders van het andere voertuig zijn overgenomen en op de laatste regel staat --Einde gedeelde orders--.

Ga naar opties.

De schema's voor de 2 bussen zijn gedeeld

Je kunt zoveel voertuigen aan elkaar koppelen als je wilt, er is geen limiet, maar je kunt uiteraard alleen voertuigen van hetzelfde type aan elkaar koppelen omdat zij dezelfde stations zullen aandoen.

Orders niet meer delen

Op een gegeven moment kun je besluiten dat je een voertuig niet meer wilt koppelen aan een gedeeld schema. Het is eenvoudig om alle orders dan te verwijderen, waardoor dit bij alle voertuigen, die aan elkaar gekoppeld zijn, zal worden verwijderd. In plaats daarvan:

 1. Open de orderlijst van het voertuig dat je wilt verwijderen uit de gedeelde orders.
 2. Selecteer de laatste regel: --Eind gedeelde orders--.
 3. Klik op Verwijder.

Je zult zien dat alle orders nu zijn verwijderd uit de lijst bij dit voertuig, en op de laatste regel staat nu weer --Einde van orders--. Alle orders van de andere voertuigen zijn niet gewijzigd door deze handeling. Nu kun je het voertuig dat uit de koppeling is gehaald weer onafhankelijk van de andere voertuigen nieuwe orders geven zoals normaal.

Lijst van voertuigen die deze orders delen

Het /File/en/Manual/SharedOrders.png icoontje rechts in het orderscherm (of dienstregelingscherm) is de gedeelde orders knop. Het toont een lijst van alle voertuigen die dezelfde orders delen ( gedeelde orders ) als het huidige voertuig. Dit icoontje zal alleen beschikbaar zijn als het voertuig orders deelt met andere voertuigen.

Lijst van voertuigen met gedeelde orders

Opmerkingen

Kloon voertuig knop.

Koop een kopie knop (alleen beschikbaar als het voertuig in de garage staat).

Orders controleren

Wanneer je een groot bedrijf hebt met veel verschillende voertuigen en een stevig netwerk, is het onvermijdbaar dat fouten ontstaan bij sommige orderlijsten. Bijvoorbeeld als je een station weghaalt of als je per ongeluk op een hangar klikt in plaats van op een vliegveld bij het geven van orders aan een vliegtuig.

Het orderoverzicht system draait automatisch op de achtergrond mee en controleert voor typisch problemen die kunnen ontstaan in een orderlijst. In het geval dat zo’n probleem wordt ontdekt, zal het een nieuwsbericht uitgeven dat je informeert over de afwijking, zodat je actie kunt nemen.

Te weinig orders in het schema

Om een voertuig winst te laten maken is het noodzakelijk ten minste twee stations op te nemen in het schema. Garages of controleposten tellen daarbij niet mee omdat deze niet toestaan hier vracht te laden of te lossen.

"<Voertuig> heeft te weinig orders in het schema".

Dubbele invoer

Soms is een station per ongeluk dubbel aangeklikt. Voor de meeste voertuigen veroorzaakt dit problemen bij het zoeken naar de beste route; bijvoorbeeld een vliegtuig dat opstijgt en weer landt bij hetzelfde vliegveld.

"<Voertuig> heeft dubbele orders".

Ongeldige order

Als je een station verwijdert waar een voertuig moet stoppen, zal de geest van de station een tijdje zichtbaar blijven (in de vorm van een grijze stationsnaam). Dit geeft je de mogelijkheid een nieuw station te maken op dezelfde locatie als het oude station welk de naam van het oude station overneemt. Voertuigen zullen naar dit nieuwe station blijven komen (er van uitgaande dat het een juist type is) zonder dat je hun orders hoeft aan te passen.

"Ongeldige order"

Echter, als je te lang wacht of geen nieuw station wilt bouwen om het oude te vervangen, zal de geest van het oude station uiteindelijk verdwijnen. Elke order van voertuigen die naar dit station verwijzen wordt vervangen door Ongeldige order en zal worden overgeslagen in de route van het voertuig.

Ongeldige stations

Als je een deel van een station verwijdert (bijvoorbeeld het busstation dat is gekoppeld aan een treinstation) zal de order niet nietig worden verklaard want het station bestaat nog steeds. Echter, het voertuig kan dit station niet benaderen omdat de juiste faciliteit ontbreekt. Dit leidt er toe dat het voertuig steeds opzoek blijft gaan naar dit station.

"<Voertuig> heeft een ongeldig station in zijn orders".

Zie ook