OpenTTD 0.6.0
/File/pl/Wiki/Accessories-text-editor.png
W trakcie edycji
Ten artykuł jest aktualnie edytowany przez użytkownikaYazalo. Użytkownik nie podał planowanej daty zakończenia edycji.
Szczegóły być może znajdziesz na stronie użytkownika: Yazalo lub w jego dyskusji Yazalo
/File/en/Notice.png
Informacja
Changelog (lista zmian) na razie w języku angielskim.
Historia wersji OpenTTD
Wersje 0.1.x

OpenTTD 0.1 (en) (2004-03-06)

OpenTTD 0.1.1 (en) (2004-03-14)

OpenTTD 0.1.2 (en) (2004-03-15)

OpenTTD 0.1.3 (en) (2004-03-18)

OpenTTD 0.1.4 (en) (2004-03-25)

Wersje 0.2.x

OpenTTD 0.2.0 (en) (2004-04-03)

OpenTTD 0.2.1 (en) (2004-04-04)

Wersje 0.3.x

OpenTTD 0.3.0 (en) (2004-04-14)

OpenTTD 0.3.1 (en) (2004-04-26)

OpenTTD 0.3.2 (en) (2004-05-22)

OpenTTD 0.3.2.1 (en) (2004-05-23)

OpenTTD 0.3.3 (en) (2004-07-14)

OpenTTD 0.3.4 (en) (2004-09-14)

OpenTTD 0.3.5 (en) (2004-12-24)

OpenTTD 0.3.6 (en) (2005-01-24)

Wersje 0.4.x

OpenTTD 0.4.0 (en) (2005-05-15)

OpenTTD 0.4.0.1 (en) (2005-05-21)

OpenTTD 0.4.5 (en) (2006-01-31)

OpenTTD 0.4.6 (en) (2006-03-22)

OpenTTD 0.4.7 (en) (2006-03-26)

OpenTTD 0.4.8 (en) (2006-08-12)

Wersje 0.5.x

OpenTTD 0.5.0 (en) (2007-02-27)

OpenTTD 0.5.1 (en) (2007-04-20)

OpenTTD 0.5.2 (en) (2007-05-29)

OpenTTD 0.5.3 (en) (2007-09-15)

Wersje 0.6.x

OpenTTD 0.6.0 (2008-04-01)

OpenTTD 0.6.1 (en) (2008-06-01)

OpenTTD 0.6.2 (en) (2008-08-01)

OpenTTD 0.6.3 (en) (2008-10-01)

Wersje 0.7.x

OpenTTD 0.7.0 (en) (2009-04-01)

OpenTTD 0.7.1 (en) (2009-06-09)

OpenTTD 0.7.2 (en) (2009-08-01)

OpenTTD 0.7.3 (en) (2009-10-01)

OpenTTD 0.7.4 (en) (2009-12-01)

OpenTTD 0.7.5 (en) (2009-12-23)

Wersje 1.0.x

OpenTTD 1.0.0 (en) (2010-04-01)

OpenTTD 1.0.1 (en) (2010-05-01)

OpenTTD 1.0.2 (en) (2010-06-19)

OpenTTD 1.0.3 (en) (2010-08-01)

OpenTTD 1.0.4 (en) (2010-09-14)

OpenTTD 1.0.5 (en) (2010-11-20)

Wersje 1.1.x

OpenTTD 1.1.0 (en) (2011-04-01)

OpenTTD 1.1.1 (en) (2011-06-01)

OpenTTD 1.1.2 (en) (2011-08-14)

OpenTTD 1.1.3 (en) (2011-09-16)

OpenTTD 1.1.4 (en) (2011-12-05)

OpenTTD 1.1.5 (en) (2012-01-14)

Wersje 1.2.x

OpenTTD 1.2.0 (en) (2012-04-15)

OpenTTD 1.2.1 (en) (2012-06-01)

OpenTTD 1.2.2 (en) (2012-06-18)

OpenTTD 1.2.3 (en) (2012-10-31)

Wersje 1.3.x

OpenTTD 1.3.0 (en) (2013-04-01)

OpenTTD 1.3.1 (en) (2013-05-31)

OpenTTD 1.3.2 (en) (2013-07-27)

OpenTTD 1.3.3 (en) (2013-11-29)

Wersje 1.4.x

OpenTTD 1.4.0 (en) (2014-04-01)

OpenTTD 1.4.1 (en) (2014-06-02)

OpenTTD 1.4.2 (en) (2014-08-16)

OpenTTD 1.4.3 (en) (2014-09-23)

OpenTTD 1.4.4 (en) (2014-10-21)

Wersje 1.5.x

OpenTTD 1.5.0 (en) (2015-04-01)

OpenTTD 1.5.1 (en) (2015-06-01)

OpenTTD 1.5.2 (en) (2015-09-03)

OpenTTD 1.5.3 (en) (2015-12-03)

Wersje 1.6.x

OpenTTD 1.6.0 (en) (2016-04-01)

OpenTTD 1.6.1 (en) (2016-07-01)

Wersje 1.7.x

OpenTTD 1.7.0 (en) (2017-04-01)

OpenTTD 1.7.1 (en) (2017-06-13)

OpenTTD 1.7.2 (en) (2017-12-24)

Wersje 1.8.x

1.8.0 (2018-04-01)

Wersje 1.9.x

OpenTTD 1.9.0 (en) (2019-04-01)

OpenTTD 1.9.1 (en) (2019-04-08)

OpenTTD 1.9.2 (en) (2019-07-07)

OpenTTD 1.9.3 (en) (2019-09-16)

Wersje 1.10.x

OpenTTD 1.10.0 (en) (2020-04-01)

OpenTTD 1.10.1 (en) (2020-04-13)

OpenTTD 1.10.2 (en) (2020-06-01)

OpenTTD 1.10.3 (en) (2020-08-09)

OpenTTD 0.5.3 (en) | pl/Archive/OpenTTD/OpenTTD 0.6.0 | OpenTTD 0.6.1 (en)

Ta wersja została wydana dnia 2008-04-01.

Możesz pobrać tę wersję ze strony: http://www.openttd.org/en/download-stable/0.6.0.

Contents

Największe zmiany

Changelog

0.6.0 (2008-04-01)

0.6.0-RC1 (2008-03-26)

0.6.0-beta5 (2008-03-04)

0.6.0-beta4 (2008-02-18)

0.6.0-beta3 (2008-01-16)

0.6.0-beta2 (2007-12-09)

0.6.0-beta1 (2007-11-18)