Kształtowanie terenu
Tutorial OpenTTD

Podstawowy tutorial:

Zaczynamy
Autobusy
Pociągi
Samoloty
Podsumowanie

Zaawansowany tutorial:

Dwa perony
Linia dwukierunkowa
Podstawowa sieć kolejowa

In game tutorial:

In-game tutorial
Szczegółowe instrukcje

Budowa kolei:
Budowa torów
Budowa stacji
Budowa zajezdni
Stawianie sygnałów
Kupno i sprzedaż pociągów
Zamiana typu torów
Budowa dróg:
Budowa dróg
Budowa przystanków i stacji załadunkowych
Kupno i sprzedaż pojazdów drogowych
Infrastruktura wodna:
Budowa portów
Budowa stoczni
Umieszczanie boi
Kupno i sprzedaż statków
Budowa kanału
Budowa lotnisk:
Budowa lotnisk
Kupno i sprzedaż samolotów
Ogólne konstrukcje:
Budowa mostów
Budowa tuneli
Kształtowanie terenu
Działania na pojazdach:
Ustalanie poleceń pojazdów
Przebudowa pojazdów
Zamiana pojazdów
Grupowanie pojazdów

Narzędzia krajobrazu (ang. Landscaping, co można przetłumaczyć jako krajobrazowanie) to wszystkie narzędzie, pozwalające w jakiś sposób zmienić powierzchnię terenu w grze OpenTTD, między innymi: podnoszenie terenu, obniżanie terenu, czy wyburzanie, czyli usuwanie obiektów z płytek.

Contents

Zmiana terenu

W celu wyświetlenia paska narzędzi krajobrazu, wciśnij przycisk zmiany terenu/File/en/Manual/Landscaping button.png na pasku menu. Pojedyncze kliknięcie na przycisk otwiera pasek narzędzi krajobraz.

Pasek narzędzi krajobrazu

Do czego służą przyciski?

The buttons are self-explanatory. From left to right:

Przycisk Działanie Skrót klawiszowy Opis
/File/en/Manual/Lower land.png Przycisk obniżania terenu Q

/File/en/Manual/Raise land.png Przycisk podwyższania terenu W

/File/en/Manual/Level land.png Wyrównywanie terenu E

/File/en/Manual/Clear title.png Czyszczenie terenu D Usuwa budynki, własność gracza, drzewa itp.
/File/en/Manual/Buy land.png Przycisk kupowania terenu U Pozwala kupić, czyli zarezerwować teren, co zapobiega zajęciu go przez miasta lub przeciwników
/File/en/Manual/Plant trees.png Przycisk sadzenia drzew I Otwiera okno sadzenia drzew
/File/en/Manual/Place sign.png Przycisk umieszczania Napisów O

Podwyższanie terenu

Uważaj na to, że kiedy podnosisz wierzchołek góry, jej podstawa też będzie się podnosić. Wydatki nie wynikają z różnicy wysokości, ale z wielkości zmian. Unikaj podnoszenia ziemi z morza, ponieważ jest to niezwykle kosztowne i może doprowadzić do bankructwa młodych firm. Możesz również podnieść powierzchnię ziemi klikając i przeciągając myszką. Najpierw kafel początkowy zaznaczenia jest podnoszony o jeden, a następnie zaznaczony obszar jest wyrównywany, aby dopasować do krawędzi startowej, więc jest to w zasadzie połączenie podniesienia i poziomowania terenu.

Można nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, aby obrócić wybrany obszar o 45°.

Obniżanie terenu

Możesz również obniżyć obszar ziemi, klikając i przeciągając myszką. Najpierw płytka startowa zaznaczenia jest obniżana o jeden, a następnie zaznaczony obszar jest wyrównywany, aby dopasować go do krawędzi startowej, więc jest to w zasadzie połączenie narzędzia do obniżania i poziomowania.

Można nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, aby obrócić wybrany obszar o 45°.

Poziomowanie terenu

Za pomocą narzędzia do wyrównywania terenu można spłaszczyć teren na dużej powierzchni.

Zaznaczanie terenu

Widok po wyrównaniu terenu

Autoskarpy

Autoskarpy (ang. autoslope) to zaawansowane ustawienie w sekcji Konstrukcja, które sprawia, że ograniczenia zmiany terenu są znacznie mniej surowe i pozwala na zmianę terenu pod obiektami, gdzie normalnie trzeba by najpierw usunąć obiekt. W razie potrzeby automatycznie dodaje/usuwa fundamenty.

Uwaga: Niektóre obiekty (takie jak kanały, niektóre budynki w NewGRF i w miastach oraz grunty będące własnością konkurentów) nie mają możliwości dodawania lub zmiany fundamentów na płytkach, na których znajduje się dany obiekt, niezależnie od tego, czy włączone są autoskarpy.

Autoskarpy wyłączone
Autoskarpy włączone
Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly