Skróty klawiszowe
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki
/File/en/Translation.png
Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski
Tytuł oryginalnego artykułu: en/Manual/Hotkeys
Postępy: 75%
  
  • Pomóż rozbudowywać poprzez pomoc w tłumaczeniu.
  • Przeczytaj Instrukcję Stylów przed edycją.
  • Pamiętaj, aby usunąć ten szablon, gdy artykuł zostanie przetłumaczony w całości.

To jest pełna lista skrótów klawiszowych dostępnych w grze. Ich funkcje zależą od okien otwartych w danym momencie. Są one oparte na najnowszych wersjach, więc niektóre z nich mogą nie działać na starszych wersjach gry. Zobacz też listę najpopularniejszych skrótów klawiszowych.

Niektóre części obsługi 'klawiszy' w OpenTTD zakładają amerykański układ Qwerty. Jeśli klawisz skrótu nie działa zgodnie z dokumentacją, spójrz na obraz klawiatury amerykańskiej, aby dowiedzieć się, gdzie na klawiaturze znajduje się klawisz z wymienionym symbolem. Jeśli to nadal nie działa, możesz dostosować skrót klawiszowy, aby używał innej sekwencji klawiszy, edytując hotkeys.cfg (nadal musisz pamiętać, że OpenTTD zakłada amerykański układ Qwerty i może być konieczne napisanie innego symbolu w hotkeys.cfg niż to, co generuje klawisz w innych programach na komputerze).


/File/en/Notice.png

Informacja
Nota: hotkeys.cfg znajduje się w tym samym folderze głównym, co pliki .sav, tj ~/.openttd/hotkeys.cfg lub ~/Documents/OpenTTD/hotkeys.cfg

Podstawowe skróty
Win Mac Efekt
Alt+↵Enter  Cmd+↵Enter Włącza/Wyłącza tryb pełnoekranowy.
Tab  Przyspiesza czas (przytrzymaj dla przyspieszenia, puść dla powrotu do normalnej wartości).
~ Włącza konsolę.
Ctrl+↵Enter Zwiększa pole konsoli na pełny ekran i z powrotem.
 Shift+LPM Pokazuje koszt budowy, zamiast budować.

Skróty interfejsu
Win Mac Efekt
Spacja Zamyka wiadomości błędu/nowych elementów.
Delete Fn+Del Zamyka wszystkie zamykane okna. (zobacz niezamykalne okna
 Shift+Del Fn+ Shift+Del Zamknij wszystkie okna, nawet 'sticky'
Esc Zamknij aktywne narzędzie. Może również przerwać akcje po naciśnięciu, ale przed zwolnieniem przycisku myszy.
F1/Pause Fn+F1 Spauzowanie rozgrywki
F2 Fn+F2 Opcje gry
F3 Fn+F3 Zapis rozgrywki
F4 Fn+F4 Mapa
F5 Fn+F5 Lista miejscowości
F6 Fn+F6 Subsydium
F7 Fn+F7 Station list (en)
F8 Fn+F8 Finanse
F9 Fn+F9 Ogólne informacje o Twojej firmie (to samo, co kliknięcie siedziby HQ)
F10 Fn+F10 'Wykres zysków operacyjnych'
F11 Fn+F11 'Tabela Ligi Firmowej'
F12 Fn+F12 Sfinansowanie nowego przedsiębiorstwa
 Shift+F1 Fn+Sft+F1 Twojej firmy pociągi (Vehicle lists (en))
 Shift+F2 Fn+Sft+F2 Your company's road vehicles (Vehicle lists (en))
 Shift+F3 Fn+Sft+F3 Statki Twojej firmy (Vehicle lists (en))
 Shift+F4 Fn+Sft+F4 Your company's aircraft (Vehicle lists (en))
 Shift+F5/+ Fn+Sft+F5 'Zbliżenie'
 Shift+F6/- Fn+Sft+F6 'Pomniejszenie'
 Shift+F7 Fn+Sft+F7 Otwiera 'Toolbar' konstrukcji linii kolejowych
 Shift+F8 Fn+Sft+F8 Otwiera 'Toolbar' konstrukcji jezdni
 Shift+F9 Fn+Sft+F9 Otwiera toolbar konstrukcji doku
 Shift+F10 Fn+Sft+F10 Otwiera Toolbar konstrukcji lotniska
 Shift+F11 Fn+Sft+F Sadzenie drzewa
 Shift+F12 Fn+Sft+F12 'Jukebox'
,,, Przewijanie mapy
 Shift + Strzałka Przewijanie szybciej
L Open landscaping toolbar
M Pokazuje minimapę
V Otwiera extra 'viewport'
A Przełącza tryb Autotory
Z Powiększa w położeniu wskaźnika myszy
C Wyśrodkowuje ekran w miejscu wskaźnika myszy
X Włącz lub wyłącz wszystkie odblokowane opcje przezroczystości
Ctrl+X Otwiera okno opcje przezroczystości
Ctrl+1 - Ctrl+9 Przełączanie określonej opcji przezroczystości
Ctrl+U Wyczyszcza tekst w polach wprowadzania
Ctrl+W Porzuca rozgrywkę i wraca do menu głównego
Ctrl+Q Wyjście do OS
Ctrl+S Zrobi zrzut ekranu
Ctrl+G Wykonuje zrzut ekranu CAŁEJ mapy
Nota Zajmie to kilka sekund i będzie się wydawało, że OpenTTD "zamrozi" . Zwróć również uwagę, że te zrzuty ekranu są OGROMNE, 16352x8192 pikseli na mapie o domyślnym rozmiarze, a każdy zrzut ekranu zajmuje około 130 MB jako BMP, 75 MB jako PCX i 15 MB jako PNG, więc uważnie obserwuj swoje wolne miejsce. :-) Ten skrót powodował wiele różnych problemów związanych z przypadkowym naciśnięciem klawiszy i został usunięty w najnowszych wersjach. Jeśli chcesz użyć tej funkcji, musisz edytować plik hotkeys.cfg i tam go powiązać.
Ctrl+B Widok struktury 'obwiedni' (dla autorów grf i innych 'freaks').

Konstrukcje kolejowe
Key Effect
1 - 4 Zbudowanie torów kolejowych
5 lub A Autotory tryb
6 Narzędzie zburzenia
7 lub D Budowanie depotu
8 Budowanie Punktu orientacyjnego
9 Budowaniestacji kolejowej
S Wstawienie Syngnalizacji
B Budowanie bridge
T Budowanie tunnel
R Przełącza narzędzia do usuwania szyn, stacji etc.
C Konwertowanie na ten typ szyny

Konstrukcje drogowe
Key Effect
1 - 2 Zbudowanie drogi
3 Narzędzie 'Autoroad'
4 Narzędzie zburzenia
5 Zbudowanie drogowego depotu
6 Zbudowanie Dworca autobusowego
7 Zbudowanie 'zatoki' dla ciężarówek
B Zbudowanie bridge
T Zbudowanie tunnel
R Przełącza narzędzie do usuwania dróg

Konstruowanie Doków
Key Effect
1 Zbudowanie Kanału
2 Zbudowanie 'Zapory'
3 Zburzenie
4 Zbudowanie stoczni
5 Budowanie doku (portu)
6 Umiejscowienie boi

Konstrukcja lotniska
Key Effect
1 Konstruowanie airport
2 Wyburzenie

Krajobraz
Key Effect
Q Obniżanie terenu
W Podwyższanie terenu
E Poziomowanie terenu
U Zakup ziemi
D Narzędzie zburzenia
I Otwarcie okna drzew
O Umiejscowienie napisu

Bridge construction
Key Effect
1 - 9 Wybieranie bridge

Edytor scenariuszy
Key Effect
F1 Pauza rozgrywki
F2 Opcje gry
F3 Zapis scenariusza
F4 Narzędzie do generowania terenu
F5 Narzędzie do tworzenia miejscowości
F6 Narzędzie do generowania przemysłu
F7 Budowa dróg
F8 Narzędzie 'Waterways'
F9 Sadzenie drzewa
F10 Umiejscowienie Napisu
F11 'Szafa grająca'
F12 Narzędzie do informacji o obszarach lądowych

Okno Polecenia
Key Effect
D pomiń polecenie
F usuń polecenie
G polecenie idź do
H non-stop
J pełny ładunek dowolnego ładunku
K rozładowanie wszystkiego

Powiązane 'linki' & Pliki