Installatie
OpenTTD Handleiding
Installatie · Tutorial
Veelgestelde vragen · Spelinterface
README.md (en)
Constructies

Spoorwegen:

Signalering · Stations · Kruispunten · Netwerkcapaciteit · Spoorwegdesign & Tips
Wegen · Trams · Waterwegen · Vliegvelden · Terreinvorming
Voertuigen
Treinen · Wegvoertuigen · Schepen · Vliegtuigen · Orders
Instellingen
Spelopties · Moeilijkheidsgraad · Geavanceerde instellingen · Ai-instellingen · Aangepaste graphics · Cheats
Meer onderwerpen
Gemeentes · Economie · Industrie · Rampen · Tips · Verborgen functies · Sneltoetsen · Console · Spelmechanisme · Multiplayer · Scenario editor · Online content
Oplossingen voor problemen · Links

Contents

Introductie

Vanaf OpenTTD versie 1.0.0 is de installatie genoeg versimpeld en is het volledige spel (het spel zelf en de graphics) open source. De installer biedt tijdens het installeren de keuze tussen de oude OpenTTD graphics en de nieuwe open source graphics. Om de laatste stabiele versie van OpenTTD te downloaden, klik hier.

De installatie kan onder andere besturingssystemen wat ingewikkelder zijn, omdat de basisgraphics niet verdeeld worden met het spel. Dus naast het downloaden van het spel moet je de basisgraphics ook downloaden.

Op dit moment zijn er 2 sets met basisgraphics die OpenTTD kan gebruiken:

Ook zijn er verschillende versies voor verschillende platformen (Windows, MacOSX, Linux).

Installatie

Selecteer de juiste installatie-instructies aan de hand van de basisgraphics set en jouw besturingssysteem:

(Als je in bezit bent van de TTD basisgraphics en niet kan kiezen welke basisgraphics je wilt gebruiken, installeer dan het spel met de TTD basisgraphics. OpenGFX kan achteraf met gemak worden geïnstalleerd.")

Downloadpagina van OpenTTD: www.openttd.org/download-stable

Installatie op Windows

Installatie met de TTD basisgraphics

1. Pak de Transport Tycoon Deluxe schijf voor Windows. Als je geen cd hebt, zie Google. Nota: De originele graphics zijn beschermd door auteursrechten en het is (in sommige landen) illegaal ze te downloaden.

2. Download de Windows installer voor OpenTTD op de downloadpagina.

De Windows installer voor OpenTTD

3. Installeer OpenTTD. Kies voor de onderdelen OpenTTD en Copy data from TTD CD-ROM.

Kies de onderdelen

4. Laat OpenTTD weten waar de TTD bestanden staan; normaal worden de bestanden automatisch teruggevonden als je gebruik maakte van de TTD Windows installer. Indien je dit niet gedaan hebt, selecteer dan de locatie van de TTD CD.

Lokaliseer TTD

5. Kies de map waar je OpenTTD wilt installeren.

Kies installatielokatie

6. Selecteer de map Start Menu indien je graag ook een shortcut wilt in het startmenu.

Kies de map in Start Menu

7. Selecteer Run OpenTTD en klik op Finish.

OpenTTD is geïnstalleerd!

Installatie met de OpenGFX basisgraphics

1. Download de Windows installer voor OpenTTD op de downloadpagina.

De Windows installer voor OpenTTD

2. Installeer OpenTTD.

3. Sla de stap waar de OpenTTD installer naar de TTD bestanden vraagt over. Doe dit door het vinkje Copy Game Graphics in Choose Components weg te laten.

We laten het vinkje weg in Copy Game Graphics

4. Configuratiebestand bewerken (alleen noodzakelijk als je eerst met de originele graphics gewerkt hebt).

4.1. Zoek de openttd.cfg (EN). Dit bestand zit in de volgende map:

Win XP : "C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\My Documents\OpenTTD"
Vista/Win7 : "C:\Users\<gebruikersnaam>\Documents\OpenTTD"
Linux : "~/.openttd"

4.2. Open openttd.cfg met een teksteditor naar keuze (bv. kladblok).

4.3. Lokaliseer de sectie [misc] en plaats of bewerk de volgende regel:

graphicsset = "OpenGFX"

De naam van de basisgraphics set staat in het obg-bestand en kan (of kan niet) identiek zijn aan de obs's bestandsnaam.

Voorbeeld

4.4. Bewaar de gemaakte veranderingen en start het spel OpenTTD op.

Installatie op Mac OS X

/File/en/Content.png
Waarschuwing
Op 25-September-2010, laatste gecompileerde versie beschikbaar voor Mac OSX is 0.7.5 omdat Mac OSX niet langer officieel ondersteund word sinds 1.0.0; zie: Niet langer ondersteund (EN).

Installatie met de TTD basisgraphics

 1. Pak de Transport Tycoon Deluxe schijf voor Windows of DOS. Als je geen cd hebt, zie Google. Nota: De originele graphics zijn beschermd door auteursrechten en het is (in sommige landen) illegaal ze te downloaden.
 2. Maak een openttd/ map op jouw computer.
 3. OpenTTD vereist sommige TTD bestanden, zie hieronder om te zien welke bestanden je nodig hebt.
 4. Download de OSX installer van OpenTTD van de download pagina.
 5. Start het spel OpenTTD op.

Opgelet: Om de originele soundtrack te beluisteren, heb je de libraries TiMidity and Freepats nodig. Zie Soundtracks afspelen (EN) voor meer informatie.

Als de muziek niet werkt, dan is het probleem waarschijnlijk te wijten aan de toegangsrechten van de bestanden.

 1. Selecteer alle .gm bestanden in de map gm/, druk de combinatie CMD + I in voor Get Info (Toon info).
 2. In de sectie "Ownership & Permissions (Delen en bevoegdheden)", selecteer "you can: Read & Write (lezen & schrijven)".
 3. Herstart OpenTTD.

Installatie met de OpenGFX basisgraphics

 1. Download de OSX installer voor OpenTTD van de OpenTTD website. Je hebt versie 0.7.0 of hoger nodig.
 2. Installeer OpenTTD.
 3. Sla de stap over waar de installer je vraagt naar de TTD bestanden.
 4. Raadpleeg de OpenGFX manueel installeren (EN) voor verdere instructies.

Installatie op Linux

/File/en/Outdated content.png
Verlopen
Dit artikel of sectie is verlopen. Delen van de inhoud zijn niet langer accuraat door veranderingen in de laatste release. A.u.b de inhoud bijwerken.
Deze pagina bevat nog niet de automatische installatie van OpenTTD 1.0.0 en is een beetje ruw, zie het leesmij installatiebestand (EN) voor referentie.
Merk ook op dat een bijne identieke pagina hier gevonden kan worden: Veel voorkomende vragen tijdens het installeren (EN)

Installatie met de TTD basisgraphics

 1. Pak de Transport Tycoon Deluxe schijf voor Windows of DOS. Als je geen cd hebt, zie Google. Nota: De originele graphics zijn beschermd door auteursrechten en het is (in sommige landen) illegaal ze te downloaden.
 2. Maak de map openttd/ aan op je computer.
 3. OpenTTD heeft enkele nodig die afkomstig zijn van TTD, zie hieronder welke bestanden dat zijn.
 4. Download OpenTTD via de downloadpagina. Je kunt ook de broncode downloaden en het spel zelf compileren! Zie compileren op Linux (EN).
 5. Start het spel OpenTTD op.

Installatie met de OpenGFX basisgraphics

 1. Maak de map openttd/ aan op je computer.
 2. Download OpenTTD via de downloadpagina. Je hebt version 0.7.0 of hoger nodig. Je kunt ook de broncode downloaden en het spel zelf compileren! Zie compileren op Linux (EN).
 3. Raadpleeg de OpenGFX manueel installeren (EN) voor verdere instructies.

Bestanden van TTD

Vooraleer je OpenTTD installeert met TTD basis graphics, heeft OpenTTD enkele bestanden nodig uit het originele spel van jouw Transport Tycoon Deluxe installatie-CD.

De volgende bestanden zijn verplicht. Je moet deze bestanden kopiëren naar de map /data in de map waar OpenTTD zit. Deze bestanden bevatten graphics en geluidseffecten:

Daarnaast kun je ook de originele spelliedjes kopiëren. Om dat te doen, moet je de volledige map /gm kopiëren van je TTD CD naar de OpenTTD map (steek deze map niet in de map data/!).

Er zijn enkele manieren om aan deze bestanden te geraken:

Zie ook