Ukryte funkcje
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Istnieje wiele funkcji w OpenTTD bez przycisków w interfejsie, lecz łatwo dostępnych w obsłudze. Dla większości niedoświadczonych użytkowników są to Ukryte funkcje.

Oto lista ukrytych funkcji, które są pomocne, ale niekoniecznie oczywiste nawet dla doświadczonych graczy. Jeśli znasz więcej ukrytych funkcji, uzupełnij ją!

Ta strona nie zawiera skrótów klawiszowych.

Funkcje Ctrl

Klawisz 'Control' może być bardzo przydatny. Przytrzymanie go podczas klikania może znacznie przyspieszyć żmudne zadania.

Akcja Komenda
Konstrukcja
Umieść przyległą stację Przytrzymaj Ctrl i umieść stację obok istniejącej, aby utworzyć nową zamiast powiększać istniejącą. Potrzebuje ustawienia "sąsiednich stacji" (adjacent_stations) .
Dołącz do istniejącej stacji
(r14919 / 0.7.0)
Przytrzymaj klawisz Ctrl podczas budowania stacji, aby uzyskać listę pobliskich stacji do wyboru, z której stacji ma zostać połączona nowa. Nadal możesz utworzyć nową (sąsiednią) stację.
Funkcja Usuwania Narzędzie Budowań drogowe/kolejowe -> Przytrzymaj Ctrl, aby przełączyć usuwanie (z wyjątkiem sygnałów - użyj R do tego) .
Jeśli to możliwe, zbuduj ostatnio zbudowany typ mostu
(r14805 / 0.7.0)
Ctrl + budowanie mostu
Sygnały
Wstawienie semaforów Konstrukcja Kolejowa -> Budowanie sygnału -> Ctrl + klik zwykły tor kolejowy
Wstawienie pre-sygnału Konstrukcja Kolejowa -> Budowanie sygnału -> Ctrl + kliknięcie już istniejącego sygnału
Sygnał autouzupełnienie ~autocomplete
(0.6.0)
Konstrukcja Kolejowa -> Budowanie sygnału -> Ctrl + przeciągnij po zwykłym torze kolejowym. Działa również na usunięcie.
okno Depotu
Clone a vehicle with Orders (en) Okno Depotu -> Clone Vehicle -> Ctrl + klik pojazd
Przeciągnij wiele części składu w depocie Okno Depotu -> Ctrl + poruszanie wagonem
Pokaż obciążenie i pojemność pojazdu Okno Depotu -> Prawy przycisk myszy w pojeździe
Pokaż obciążenie pojazdu i pojemność wielu pojazdów Okno Depotu -> Ctrl + Prawy przycisk myszy na pojeździe
Odwróć kierunek silnika Ctrl + klik na silniku w oknie depotu [tylko jeśli jest obsługiwany przez NewGRF]
Lista zakupów
Ukryj/Pokaż silnik (r26805 / 1.5) Lista zakupów -> Ctrl + klik na modelu pojazdu
Okno pojazdu
Scrooll to current vehicle destination (r19216 / 1.0) Okno pojazdu -> Ctrl + klik pasek Start-Stop/Status
Auto service Ctrl + klik ikony idź do depotu
Śledzenie pojazdu Ctrl + klik "Wyśrodkuj na pojeździe" w oknie pojazdu (tylko normalne powiększenie)
Pokazanie harmonogramu zamiast zamówień Ctrl+klik przycisk zamówień
Lista zamówień
Kopiowanie zamówień Okno zamówień -> Idź Do -> klik pojazd
Przydzielać współdzielone zamówienia Okno zamówień -> Idź Do -> Ctrl + klik pojazd
Zobacz lokalizację zamówienia Okno zamówień -> Ctrl + klik na zamówieniu
Modyfikatory Zamówienia
(r14827 / 0.7.0)
Okno zamówień -> Idź do -> Przytrzymaj Ctrl, klikając ...
  • stacja, aby automatycznie utworzyć zamówienie "Pełny zładunek" (Full load any)
  • depot, aby utworzyć zamówienie „Serwis w Depocie” (zamiast „Przejdź do depotu”)
  • waypoint, aby użyć innej opcji non-stop niż określona jako domyślna w Advanced Settings (en)
Okno harmonogramu
Nieniszczące automatyczne uzupełnianie harmonogramu
(r14592 / 0.7.0)
Przytrzymaj klawisz Ctrl, klikając przycisk autouzupełniania
Harmonogram z separacją pojazdów
(r25377)
Ctrl+Klik przy ustalaniu daty rozpoczęcia w harmonogramie
"Rzutnia" (Viewport)
Start/stop pojazd (r19714 / 1.1) Ctrl + klik pojazd na mapie, aby go uruchomić/zatrzymać
Usuń swój własny znak
(r13501 / 0.6.2)
Ctrl + klik na znaku
Wyświetl lokalizację w 'rzutni' (viewport) Ctrl + klik przycisk Lokalizacja (różne okna) pokazuje lokalizację w nowej 'rzutni' (viewport) zamiast przewijania tam głównego widoku
Opcje przezroczystości
Zablokowanie przezroczystości
(0.6.0)
Ustawienia przezroczystości -> Ctrl + klik przycisk, aby zablokować opcję przezroczystości ('x' już jej nie przełącza)
Lista pojazdów
Pokaż inne okno grupy pojazdów niż domyślne Przytrzymaj Ctrl podczas otwierania listy pociągów/pojazdów drogowych/samolotów/statków gracza
Dodaj wszystkie pojazdy ze wspólną listą zamówień do grupy
(r24138)
Okno Grupy -> Przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania pojazdu do grupy
Okno finansów
Pożycz/Spłać maximum pieniędzy Okno Finansów -> Ctrl + klik Przycisk Pożycz/Spłać
Ekran Intro
Szybki start nowej gry
(r15690 / 0.7.0)
Przytrzymaj klawisz Ctrl, klikając "Nowa gra" w menu głównym, aby bezpośrednio rozpocząć grę bez otwierania okna "Generacja świata"
Edytor scenariuszy
Usuń pustynię w edytorze scenariuszy Krajobraz -> Narzędzie Pustyni -> Ctrl + kliknij kafel

Więcej funkcji

Akcja Opis
Automatyczne Uzupełnianie Czatu Użyj Tab, aby przełączać nazwy graczy i miast
Okno Chatu Shift+Enter (Shift+T) wysyła wiadomość do wszystkich graczy, Ctrl+Enter (Ctrl+T) wysyła wiadomość do wszystkich kompanów drużyny, a Enter (T) można dostosować
Anulowanie Budowy Kiedy klikniesz i przeciągniesz, aby zbudować obiekt, ale znajduje się on w niewłaściwym miejscu, zostanie on zbudowany po zwolnieniu przycisku myszy. Zamiast tego przytrzymaj przycisk myszy i naciśnij klawisz Esc, aby anulować budowę .
Oszacowanie Kosztów Przytrzymaj klawisz Shift podczas wykonywania operacji budowy. Działa prawie wszędzie. Pozwala również anulować budowę, jeśli już kliknąłeś (np. Chcesz zbudować ścieżkę w niewłaściwym miejscu, wystarczy przytrzymać Shift i zwolnić przycisk myszy).
Zobacz lokalizację na małej mapie Po użyciu przycisku lokalizacji, aby przewinąć okno główne do tej lokalizacji, kliknij ponownie, aby przewinąć małą mapę do tej samej lokalizacji.
Przewijanie góra/dół okna Kółko myszy w górę/w dół podczas najechania kursorem na pasek tytułowy okna.