Trudność
/File/en/Content.png
Uwaga!
Ten artykuł dotyczy okna ustawień trudności. Było ono dostępne w starszych wersjach gry, obecnie ustawienia trudności są zmieniane w oknie ustawień
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Jest możliwość, by zmienić opcje trudności na swojej gry za pomocą tego okna dialogowego. Niektóre opcje mogą być zmienione tylko przed rozpoczęciem gry. Trzy zaprogramowane ustawienia trudności można przełączać za pomocą przycisków w górnej części okna (Łatwy, Średni i Trudny) lub dostosować (Własny). Dla każdego poziomu możesz także zobaczyć wykres najlepszych wyników naciskając zielony przycisk poniżej przycisków poziomu trudności.

Tak wygląda okno ustawień

Łatwy, Średni, Trudny, Własny, Domyślny

Zestawienie poziomów trudności. Wybierz jeden, by ustawić poziom trudności w grze. Możesz również zmieniać ustawienia naciskając żółte strzałki. Niezależnie od poziomu trudności po zmienieniu ustawień automatycznie poziom trudności zmieni się na "Własny".

Tabela ustawień poziomów trudności

Łatwy Średni Trudny Niestandardowy Domyślny
Maksymalna liczba przeciwników 2 4 7 0-14 0
Ilość miast Średnio Średnio Dużo Bardzo mało, Mało, Średnio, Dużo, Własne Dużo
Ilość przedsiębiorstw Dużo Średnio Średnio Tylko sponsorowanie, Minimalna, Bardzo mało, Mało, Średnio, Dużo Dużo
Maksymalna początkowa pożyczka £300,000 ($600,000) £150,000 ($300,000) £100,000 ($200,000) £100,000-500,000 ($200,000-1,000,000) £500,000 ($1,000,000)
Początkowe oprocentowanie pożyczki 2% 3% 4% 2-4% 2%
Koszt utrzymania pojazdów Niski Średni Średni Niski, Średni, Wysoki Niski
Szybkość budowania przez przeciwników Umiarkowanie Szybko Szybko Bardzo wolno, Wolno, Umiarkowanie, Szybko, Bardzo szybko Umiarkowanie
Uszkodzenia pojazdów Zredukowane Normalne Normalne Brak, Zredukowane, Normalne Brak
Współczynnik subsydiów x3 x2 x1.5 x1.5-x4 x4
Koszt konstrukcji Niski Średni Wysoki Niski, Średni, Wysoki Niski
Typ terenu Płaski Pagórkowaty Górski Bardzo płaski, Płaski, Pagórkowaty, Górski Pagórkowaty
Ilość mórz/jezior Bardzo niski Niski Średni Bardzo niski, Niski, Średni, Wysoki, Własne Niski
Ekonomia Stabilna Zmienna Zmienna Stabilna, Zmienna Stabilna
Zawracanie pociągów Na końcu trasy i na stacjach Tylko na końcu trasy Tylko na końcu trasy Na końcu trasy i na stacjach, Tylko na końcu trasy Na końcu trasy i na stacjach
Katastrofy Wył. Wł. Wł. Wł./Wył. Wył.
Nastawienie władz do zmian okolicznych terenów Przyjazne Tolerancyjne Wrogie Przyjazne, Tolerancyjne, Wrogie Przyjazne

Opis ustawień

Maksymalna liczba przeciwników

Maksymalna liczba zawodników komputerowych. Jeśli grasz w grę wieloosobową, pewnie nie chcesz zbyt wysokiej ich liczby. Inaczej inni ludzie mogliby nie być w stanie dołączyć i mieć swojej własnej firmy.

Liczba miast

Jak wiele miast będzie wygenerowanych w grze. Jest na to również wpływ wielkości mapy. Na bardzo małej mapie nigdy nie będzie wiele miast, podczas gdy na dużej mapie będzie dużo więcej. Można to ustawić w dwóch miejscach (tutaj w poziomie trudności lub w nowym panelu terragenesis). Przy ustawieniu "dużo" będziesz mieć mnóstwo miast i więcej pasażerów.

Liczba przedsiębiorstw

Ile przedsiębiorstw będzie wygenerowanych w grze. Jest na to również wpływ wielkości mapy. Na bardzo małej mapie nigdy nie będzie wiele przedsiębiortw, podczas gdy na dużej mapie będzie dużo więcej. Można to ustawić w dwóch miejscach (tutaj w poziomie trudności lub w nowym panelu terragenesis).

Maksymalna początkowa pożyczka

Jest to maksymalna ilość pożyczki, którą możesz mieć na początku gry.

Początkowe oprocentowanie pożyczki

Jest to procent od pożyczki, który płacisz co roku. Jeśli nie masz pożyczki wynosi on 0.

Koszt utrzymania pojazdów

Jest to roczny koszt utrzymania wszystkich posiadanych pojazdów.

Szybkość budowania przez przeciwników

Jest to szybkość budowania ich firm transportowych przez przeciwników komputerowych.

Uszkodzenia pojazdów

Jest to częstotliwość uszkodzeń pojazdów.

Współczynnik subsydiów

Ile razy więcej dostaniesz za wykonanie transportu w subsudiach.

Koszt konstrukcji

Jak kosztowne jest dla Ciebie, aby zbudować coś i zmieniać tereny.

Typ terenu

Jak jest uformowany teren od płaskiego po górzysty.

Ilość mórz/jezior

Jak bardzo mapa jest zalana przez wodę.

Ekonomia

Jeśli ekonomia nie jest ustawiona na stabilną, może wystąpić np. kryzys lub inne czynniki utrudniające grę.

Zawracanie pociągów

To decyduje czy pociągi mogą zawracać na stacji czy tylko na końcu trasy.

Katastrofy

To decyduje czy katastrofy są włączone lub wyłączone.

Nastawienie władz do zmian okolicznych terenów

To decyduje jak miasta reagują na zmianę terenów dookoła w postaci oceny firmy transportowej.

W poprzednich wersjach

Czas startu przeciwników w grze

Jest to czas, po rozpoczęciu twojej firmy, w którym zaczynają grać przeciwnicy komputerowi (jeśli są włączeni).

Zgodne Wersje
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Inteligencja przeciwników

Jest to poziom inteligencji przeciwników komputerowych.

Zgodne Wersje
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly