Rywale
/File/en/Content.png
Uwaga!
Ten artykuł dotyczy zmieniania ustawień przy użyciu przestarzałego interfejsu. Aktualny artykuł znajdziesz tutaj
/File/en/Notice.png
Informacja
Artykuł nie jest w całości przetłumaczony. Ze względy na to, że ten widok ustawień nie jest już używany, z artykułu usunięto szablon {{Tłumaczenie/Pl}}
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Okno ustawień zaawansowanych: Rywale

Sekcja Rywali pozwala na zmianę ustawień dotyczących SI oraz gry wieloosobowej. Ustawienia są wypisane poniżej z możliwymi wartościami oraz odnośnikiem do pliku konfiguracyjnego.

Contents

Widok ustawień o rywalach w oknie ustawień zaawansowanych (1.2.3)

Gracze komputerowi

Pozwól na SI w grze wieloosobowej

Zgodne Wersje (od 0.4.5)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Pozwala na graczy komputerowych w grze wieloosobowej. Ich ilość może być ustawiona w opcjach trudności.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [ai] ai_in_multiplayer = <true|false>

Pociągi niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Computer cannot build Trains (en) or rail infrastucture. This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [ai] ai_disable_veh_train = <true|false>

Samochody niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Computer cannot build Road vehicles (en) or roads. This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [ai] ai_disable_veh_roadveh = <true|false>

Samoloty niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Computer cannot build Aircraft (en) or Airports (en). This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [ai] ai_disable_veh_aircraft = <true|false>

Statki niedostępne dla komputera

Zgodne Wersje (od 0.3.2)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Computer cannot build Ships (en). This option has been moved from Vehicles section in 0.3.4.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [ai] ai_disable_veh_ship = <true|false>

ilość #opcodes przed uśpieniem skryptu

Zgodne Wersje (od 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Lower this value if the AI is making the game run slow. Increase this value if you find the AI doing a lot of nothing instead of actually building stuff. Leave value at 10,000 if unsure.

Możliwe ustawienia: 5,000 do 250,000

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [script] script_max_opcode_till_suspend = <5000-250000>


Pozwól na wysyłanie pieniędzy do innych firm

Zgodne Wersje (od 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Allows you to donate money to other companies.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [economy] give_money = <true|false>

Pozwól kupować udziały w innych firmach

Zgodne Wersje (od 0.7.0)
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Allows you to enable or disable the ability to buy shares from competitors. You also have to wait for the company to get old enough before buying 25% or a full take over. This age is about 6 years old.

Możliwe ustawienia: Wł. lub Wył.

W pliku konfiguracyjnym Openttd.cfg (en): [economy] allow_shares = <true|false>

W poprzednich wersjach

Zobacz też