Earradh

1. A' tòiseachadh   2. Busaichean   3. Trèanaichean   4. Plèanaichean   5. Earradh  
Oideachadh
OpenTTD

Oideachadh bunasach:

A' tòiseachadh
Busaichean
Rathaidean-iarainn
Plèanaichean
Earradh

Oideachadh adhartach air trèanaichean:

Dà chlàr rèile
Dà shlighe rèile
Lìonra bunasach

Oideachadh am broinn a' gheama:

In-game tutorial
Mìneachaidhean mionaideach

Togail rathaidean-iarainn:
Building tracks (en)
Building stations
Building depots (en)
Placing signals
Buying & selling trains
Converting railways
Togail rathaidean:
Building roads (en)
Building stations and loading bays (en)
Building depots
Buying & selling road vehicles
Togail slighean-uisge:
Building docks (en)
Building depots
Placing buoys
Buying & selling ships
Building locks and canals
Togail puirt-adhair:
Building airports (en)
Buying & selling aircraft
Togail choitcheann:
Building bridges (en)
Tunnels (en)
Landscaping (en)
Ag obair le carbadan:
Setting vehicle orders
Refitting vehicles
Replacing vehicles
Grouping vehicles

San dealachadh...

Nise, tha thu air a' chiad chompanaidh giùlain agad is slighe no dhà a stèidheachadh. Ach dè a-nis? Uill, tha seo suas riut fhèin – b' urrainn dhut cur romhad mìle seibheis bus a thogail air feadh a' mhapa. No 's dòcha gun gabh thu an cothrom gus rudeigin a thogail le coille is muileann-sàbhaidh a tha faisg oirre. Cò aige a tha fios? Cha leig thu leas ach dèanamh cinnteach gun dèan a' chompanaidh agad prothaid; 's mathaid gur tusa an Taidhcùn giùlain as motha nuair a thig am bliadhna 2050.

Na h-ath cheuman


And t-ath oideachadh: A' leudachadh an rathad-iarainn le dà clàr. »