Tutorial

1. A' tòiseachadh   2. Busaichean   3. Trèanaichean   4. Plèanaichean   5. Earradh  
Oideachadh
OpenTTD

Oideachadh bunasach:

A' tòiseachadh
Busaichean
Rathaidean-iarainn
Plèanaichean
Earradh

Oideachadh adhartach air trèanaichean:

Dà chlàr rèile
Dà shlighe rèile
Lìonra bunasach

Oideachadh am broinn a' gheama:

In-game tutorial
Mìneachaidhean mionaideach

Togail rathaidean-iarainn:
Building tracks (en)
Building stations
Building depots (en)
Placing signals
Buying & selling trains
Converting railways
Togail rathaidean:
Building roads (en)
Building stations and loading bays (en)
Building depots
Buying & selling road vehicles
Togail slighean-uisge:
Building docks (en)
Building depots
Placing buoys
Buying & selling ships
Building locks and canals
Togail puirt-adhair:
Building airports (en)
Buying & selling aircraft
Togail choitcheann:
Building bridges (en)
Tunnels (en)
Landscaping (en)
Ag obair le carbadan:
Setting vehicle orders
Refitting vehicles
Replacing vehicles
Grouping vehicles

Fàilte dhan oideachadh choitcheann air mar a chluicheas tu OpenTTD. Ionnsaichidh tu an-seo mar a thòisicheas tu geama ùr is mar a shuidhicheas tu slighean bus is trèana. Bheir seo mu 30 mionaidean. Ma tha taic a dhìth ort, cuir an luchag agad air barr putain is fuirich ort diog no dhà gus an nochd gliocas-sgrìn le mìneachadh air na nì am putan. Air a' chlàr-taice air an taobh deas, gheibh thu barrachd oideachaidh nas mionaidiche air feartan sònraichte a' geama is bu chòir dhut sùil a thoirt orra ma tha thu airson faighinn a-mach mu rud sònraichte.

A' tòiseachadh a' gheama

Am prìomh chlàr-taice

Am prìomh chlàr-taice aig OpenTTD

Nuair a thòisicheas tu OpenTTD, nochdaidh am prìomh chlàr-taice.

Còmhradh gus saoghal a ghintinn

Roghainnean gus saoghal a ghintinn. Leis na ceithir dealbhan aig a' bharr, 's urrainn dhut a' ghnàth-shìde atharrachadh. San oideachadh seo, fàgaidh sinn na roghainnean mar a tha iad.

Taobh a-staigh a' gheama

An dèidh an tòiseachaidh

Tha geama ùr air a thòiseachadh.

Seo an sgrìn a chì thu an-còmhnaidh fhad 's a bhios tu a' cluich OpenTTD. Sa mheadhan, chì thu tìr uaine, 's dòcha le gnìomhachas is baile no coille no dhà mu thimcheall. Seo an saoghal air an toir thu dreach ùr leis na h-acainnean a th' agad: rathaidean, rathaidean-iarainn, puirt is puirt-adhair.

Air barr na sgrìn, chì thu bàr nan clàran-taice. Cùm an luchag agad os cionn putan fad dà dhiog - nochdaidh gliocas-sgrìn a dh'innseas dhut mu na nì am putan. Tha clàr-taice an cois cuid dhe na putanan. Thèid thu a-steach dha na roghainnean a tha aig clàr-taice nuair a chumas tu putan clì na luchaige sìos 's tu a' gluasad sìos air a' chlàr-taice is a' leigeil putan na luchaige nuair a ruigeas tu an roghainn a tha fainear dhut.

Air adhart: A' stèidheachadh seirbheis bus »