Junctionary
OpenTTD Manual
Installation (en) · Tutorial (en)
FAQ (en) · Game Interface
README.md
Railway Junctions
Junction Criteria
3-Way junctions
Basic 3-Way (en)
Line Merge (en)
Half Cloverleaf (en)
Half Spaghetti (en)
Compact 3-Way (en)
Compact 3-Way B-M Junction
Ultimate 3-way
Half Transmogrified (en)
Braided Junction (en)
4-Way junctions
Basic 4-Way
Roundabout (en)
Cloverleaf (en)
Spaghetti (en)
Star
Complex Star
Branch-Merge
Tetrathorp
High Speed 4-Way Fly-over∕under (en)
Pre-Signaled Roundabout (en)
Advanced Roundabout (en)
Right-of-way Roundabout (en)
Improved Roundabout (en)
Transmogrified (en)
Tightlong (en)
Deepblue2k8 4-way Junction (en)
Enormous junctions
Multi-way/multi-track cloverleaves
Dual Tetrathorp
Dual Transmogrified (en)
Dual Branch-Merge
Quad Branch-Merge
Quad Tetrathorp
6-tuple Branch-Merge
8-Way Star
High Speed 4-way (en)
Other junctions
Building depots (en)
Dual tunnels (en)
Sideline U Turn (en)
Right-of-way Lane Change (en)
Priority Merge (en)
Track Layouts
4-Way Triple Axial (en)
4-Way Triple Axial 2 (en)
Triple Via Mini (en)
High Hill (en)
Unuseful junctions
Crossover
3/4ths junction
Ultimate 3-way junction for 4 tracks (en)

Węzły powstają w każdym punkcie, w którym kawałek toru kolejowego bezpośrednio przecina lub łączy się z innym kawałkiem. W OpenTTD odniesienia do węzłów prawie zawsze mówią o węźle kolejowym, ponieważ inne środki transportu albo ich nie potrzebują, albo są w ich przypadku banalne do zbudowania.

Praktycznie we wszystkich przypadkach potrzebne są sygnały, aby zapobiec rozbijaniu się pociągów. Węzły mogą mieć zakres od bardzo prostych do bardzo skomplikowanych, w zależności od liczby torów, które mają być połączone, kierunku jazdy pociągów oraz liczby pociągów, które mają korzystać z węzła w danym momencie.

Układy torów nie zawierają łączeń ani podziałów torów.

W menu po prawej stronie przedstawiono wiele przykładowych węzłów (strony są w języku angielskim, jednak zwykle główną część stanowią obrazki). Pamiętaj, że w każdym miejscu sprawdzi się inny węzeł - prawdopodobnie nie będzie wyglądał jak żaden z przykładów! Kiedy jednak przyjrzysz się swojemu węzłowi, prawie na pewno okaże się, że zasada jego działania jest zbliżona do działania któregoś z węzłów. Do dzieła więc - buduj, testuj, porównuj!

Contents

Wskazówki dotyczące budowy

/File/en/Community/Junctionary/Corner90ko.png /File/en/Community/Junctionary/Corner45ok.png

Wskazówki dotyczące projektowania, do rozważenia przed budową węzła

Zobacz też