Brukergrensesnitt
OpenTTD Manuell
Installation (en) · Tutorial (en)
OSS · Brukergrensesnitt
Readme.txt (en)
Construction

Railways :

Signals (en) · Stations · Junctions · Carrying capacity · Rail Designs & Tips
Roadways · Tramways (en) · Waterways · Airports · Landscaping (en)
Vehicles (en)
Trains (en) · Road vehicles (en) · Ships (en) · Aircraft (en) · Orders (en)
Settings
Game options · Difficulty (en) · Advanced Settings (en) · AI settings (en) · Custom graphics · Cheats (en)
More topics
Towns · Economy (en) · Industries (en) · Disasters (en) · Tips (en) · Hidden features (en) · Hotkeys (en) · Console (en) · Game Mechanics (en) · Multiplayer (en) · Scenario editor (en) · Online content (en)
Troubleshooting · Links (en)

Contents

Hovedskjerm

OpenTTDs hovedskjerm

På hovedskjermen har man følgende valg:

Spillgrensesnitt

Når du starter spillet, vil du bli presentert for spillgrensesnittet, som er vist under. Mesteparten av tiden du spiller vil du bruke her. Det har tre seksjoner: på toppen er menylinjen, i midten er spillkartet og helt nederst er statuslinjen.

Spillskjermen

Menylinjen

Menyen har knapper delt inn i seksjoner som beskrevet under. Seksjonene er fra høyre til venstre: "Spillkontroller", "Kartinformasjon", "Firma- og industriinformasjon", Kjøretøyinformasjon", "Zoom", "Konstruksjon" og "Annet".

Menylinjen

Spillkontroller

Kartinformasjon

Firma- og industriinformasjon

Kjøretøyinformasjon

Zoom

For å zoome inn eller ut, trykk på knappene vist under. Det er tre forstørrelses-nivåer. Du kan også zoome med musehjulet eller + og -.

Konstruksjon

Annet

3D isometrisk spillverden

OpenTTD-verdenen tar form som et landskap, presentert med games with isometric graphics isometrisk projeksjon (en) (strengt tatt heller projection dimetrisk projeksjon (en)) for 3D-looken. Mesteparten av tiden du spiller vil du bruke her. Kartet er delt opp i mange typer firkanter. Noen er skråninger, noen er vann, noen er det bygninger på, osv. Dette er hvor du lager transportimperiumet ditt!

Statuslinjen

Statuslinjen

Statuslinjen er på bunnen av siden. Den er delt inn i tre seksjoner.

"Statuslinjen" kan også referere til kjøretøystatuslinjen.

Se også